Jul 10, 2019

Veramaris åpner storskala algeproduksjon, som gir all den EPA og DHA omega-3 som havbruksnæringen trenger for videre bærekraftig vekst

  • Veramaris åpner nytt anlegg i Blair i Nebraska for å dyrke havalger naturlig rike på EPA og DHA. Anlegget har null avfall og kapasitet til å dyrke omega-3 i industriell skala. 

  • De siste ti årene har omega-3-nivået i oppdrettslaks sunket betraktelig. Med algeolje fra Veramaris kan oppdrettere både snu den negative trenden, og samtidig bli nettoprodusenter av fisk.
  • Algeoljen fra Veramaris gjør havbruksnæringen mindre avhengig av villfisk, som kan være en uforutsigbar og utsatt fôrkomponent. Slik bidrar Veramaris til FNs fjortende bærekraftmål (FAO 2018).
From left to right:
Johann-Caspar Gammelin (Chairman of the Board of Management Evonik Nutrition & Care), Christian Kullmann (CEO Evonik), Neil Leininger (General Manager Veramaris LLC), Nebraska Governor Pete Ricketts, Karim Kurmaly (CEO Veramaris),
The new Veramaris facility for the production of omega-3 EPA & DHA from natural marine algae in Blair, Nebraska.
The new Veramaris facility for the production of omega-3 EPA & DHA from natural marine algae in Blair, Nebraska.
The new Veramaris facility for the production of omega-3 EPA & DHA from natural marine algae in Blair, Nebraska.
Work in the laboratories at the Veramaris facility in Blair, Nebraska.
Work in the laboratories at the Veramaris facility in Blair, Nebraska.
Work in the laboratories at the Veramaris facility in Blair, Nebraska.

Produksjon av algeoljen er nå oppe i kommersiell skala. Det betyr at fiskeolje ikke lenger er en begrensende faktor for vekst i havbruksnæringen. Algeoljen er en skalerbar og pålitelig kilde til EPA og DHA – de to essensielle omega-3-fettsyrene som tilsammen har dokumenterte gunstige helseeffekter, for både mennesker og fisk.

Anlegget i Blair i Nebraska, en investering på nesten to mrd. kroner, sto klart allerede i mai – før skjema og innenfor investeringsbudsjettet. Neste fase er å øke videre mot full kapasitet.

Gjennombrudd for havbruksnæringen

Veramaris driver produksjonsanlegget med teknologi som er egenutviklet og patentert. Det dreier seg først om den proprietær utgave av algefamilien Schizochytrium ssp., og deretter om en egenutviklet og beskyttet foredlingsprosess.

Algeoljen er unik fordi den er består av både EPA og DHA, i særdeles høy konsentrasjon. Teknologien muliggjør dyrking i storskala. Med dette har Veramaris utviklet et gjennombrudd som sikrer omega-3 til havbruksnæringen uten å påvirke den globale fiskebestanden.

Nivåene med EPA og DHA i oppdrettslaks har falt betydelig de siste ti årene. Algeoljen fra Veramaris inneholder mer enn dobbelt så mye EPA og DHA som fiskeolje, og kan reversere den negative trenden. Det er gode nyheter for oppdrettslaks som er kjent for å være en rik kilde til omega-3, samtidig som tilstrekkelig omega-3 gjør laksen sunnere og mer robust.

På grunn av Veramaris sin topp morderne fermenteringsprosess er algeoljen fri for miljøgifter. Full sporing av råvarene, og en transparent produksjon gir trygghet til forbrukerne.

Ifølge Veramaris sine forbrukerundersøkelser fra 2016 og 2018, er omega-3 svært viktig for forbrukere i alle land hvor undersøkelsen ble gjennomført, inkludert USA, Storbritannia og Frankrike. Forbrukerne ønsker seg sjømat som både er sunn og bærekraftig. Spesielt viste undersøkelsen at storforbrukere av laks er langt mer bevisste på tilstanden i havet enn vanlige forbrukere.

Viktig bidrag for å bevare marint liv

Kapasiteten til anlegget tilsvarer 1,2 millioner tonn fisk. Det møter rundt 15 prosent av lakseoppdretternes årlige etterspørsel etter EPA og DHA, altså et betydelig bidrag til å bevare det biologiske mangfoldet i havet.

Veramaris feiret åpningen 10. juli 2019 med Guvernøren i Nebraska, Pete Ricketts, lokale myndigheter, administrerende direktører i Veramaris sine morselskaper DSM og Evonik, Feike Sijbesma og Christian Kullmann, gjester og medarbeidere ved fabrikken.

Press Contact

press@veramaris.com

Follow us on

Om Veramaris

Veramaris er et 50:50 joint venture mellom DSM og Evonik. Veramaris produserer omega-3-fettsyrene EPA og DHA fra naturlige havalger. Hovedkvarteret ligger i Delft, Nederland. Veramaris ble lansert i 2018. Visjonen til morselskapene var å bevare livet i havet. Produksjonen skjer gjennom en fermenteringsprosess i store tanker på land i produksjonsanlegget i Blair i USA. Veramaris gjør det mulig for partnere langs verdikjeden å være uavhengig av villfanget fisk og møte den økende etterspørselen etter animalsk protein på en ansvarlig måte.

Legal Disclaimer

In so far as forecasts or expectations are expressed in this press release or where our statements concern the future or the use of products, these forecasts, expectations or statements may involve known or unknown risks and uncertainties. Actual results or developments may vary, depending on changes in the operating environment. Veramaris V.O.F. does not assume an obligation to update the forecasts, expectations or statements contained in this release. The English language version of the press release prevails.

Tilbake

Nyhetsrom