Jun 05, 2018

Veramaris’ anlegg for produksjon av algeolje i Nebraska, USA er halveis ferdig.

Bygging av anlegg for produksjon av omega-3 fettsyrene EPA og DHA går etter planen +++ Produktet kommer på markedet medio 2019 +++ Nebraskas offisielle representanter deltok på kranselag-seremonien som ble holdt på anlegget.

Veramaris, the joint venture of DSM and Evonik, held a topping-out ceremony on site in Blair, Nebraska.
Unveiling the new Veramaris-sign for the Blair facility: Reiner Beste (Evonik), Christoph Goppelsroeder (DSM), Lieutenant Governor of Nebraska Mike Foley, and Karim Kurmaly (Veramaris).
Veramaris celebrated half-time for its algal oil plant in Blair, Nebraska, as construction is on schedule: Reiner Beste (Evonik), Christoph Goppelsroeder (DSM), Lieutenant Governor of Nebraska Mike Foley, and Karim Kurmaly (Veramaris).

Veramaris, DSMs og Evoniks joint-venture som vil revolusjonere akvakulturen med bærekraftig omega-3 olje fra naturlig marine alger, har feiret en viktig milepæl med byggingen av sitt nye produksjonsanlegg i Blair, Nebraska i USA. I nærvær av Nebraskas viseguvernør Mike Foley, offisielle representanter, styret i Veramaris og de to overordnede selskapene, Royal DSM og Evonik, ble et kranselag avholdt den 4 juni 2018 i Blair, Nebraska.

Byggingen av anlegget til 200 millioner USD, går fremover og etter planen. Leveranser med algeolje regnes å være klar medio 2019. Det er allerede sendt ut prøvepartier til utvalgte matprodusenter og bønder for markedsutvikling.

“Vår algeolje er vårt bidrag til bransjens etterspørsel etter en bærekraftig kilde til omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Kjente kilder til alle råvarene vi bruker, gjør produktet fullt sporbart”, sa Veramaris’ administrerende direktør, Karim Kurmaly.
Produksjonskapasiteten for det første året for Nebraska-anlegget, vil bli omtrent 15 prosent av det totale årlige behovet for EPA og DHA for den globale lakseoppdrettsnæringen.

Veramaris bruker lokaldyrket sukker i gjæringsprosessen. Mikroalgen Schizochytrium som brukes, har fordelen av å produsere de essensielle omega-3 fettsyrene EPA og DHA, og den resulterende oljen har en konsentrasjon på over 50 prosent. Fabrikken vil være helt avfallsfri.

Veramaris’ svært konsentrerte algeolje vil for første gang gjøre det mulig for den animalske ernæringsindustrien å holde tritt med den økende etterspørselen etter disse to essensielle omega-3 fettsyrene, uten å måtte ty til fiskeolje fra bestanden av villfisk.

Inntil nylig har omega-3 fettsyrene EPA og DHA tilsatt i dyrefôr, nesten utelukkende kommet fra marine kilder. For tiden blir totalt 16 millioner tonn villfisk fanget til produksjon av fiskeolje og fiskemel. Ved hjelp av naturlige marine alger bidrar Veramaris til å tette gapet mellom tilgangen til og etterspørselen etter omega-3 EPA og DHA, og samtidig bidra til å spare sjøliv og biologisk mangfold i havet.

Den vellykkede prosessen og produktutviklingen har bare vært mulig takket være den komplementære kompetansen som Evonik og DSM tilfører samarbeidet: DSM har ekspertise i dyrking av marine organismer, inklusive alger, og veletablerte evner i bioteknologisk utvikling og drift, mens Evoniks fokus har vært på å utvikle industrielle bioteknologi-prosesser og drive konkurransedyktige store produksjonssteder for fermenterte aminosyrer.

For å få til positive endringer innen matproduksjon og matforbruk, arbeider Veramaris tett med alle deler av verdikjeden, inkludert matprodusenter, bønder, forhandlere og frivillige organisasjoner. Banebrytende samarbeid har gjort det mulig for nøkkelspillere innen akvakultur å fore opp laks med fôr helt fritt for marine ingredienser, ved bruk av Veramaris’ algeolje som en fullstendig erstatning for fiskeolje.

Det eksisterende Evonik-området i Blair ble valgt for produksjon av omega-3 fettsyrene EPA og DHA, for å dra nytte av Evoniks tiår med erfaring i å drive bioteknologiske virksomheter i stor skala. Selskapet har drevet en virksomhet der med fermentering av Biolys® – aminosyren L-lysine – i nesten 20 år.

Bilder for nedlastning

Follow us

Press Contact

press@veramaris.com

Follow us on

Om Veramaris

Veramaris er et 50:50 joint venture mellom DSM og Evonik. Veramaris produserer omega-3-fettsyrene EPA og DHA fra naturlige havalger. Hovedkvarteret ligger i Delft, Nederland. Veramaris ble lansert i 2018. Visjonen til morselskapene var å bevare livet i havet. Produksjonen skjer gjennom en fermenteringsprosess i store tanker på land i produksjonsanlegget i Blair i USA. Veramaris gjør det mulig for partnere langs verdikjeden å være uavhengig av villfanget fisk og møte den økende etterspørselen etter animalsk protein på en ansvarlig måte.

Legal Disclaimer

In so far as forecasts or expectations are expressed in this press release or where our statements concern the future or the use of products, these forecasts, expectations or statements may involve known or unknown risks and uncertainties. Actual results or developments may vary, depending on changes in the operating environment. Veramaris V.O.F. does not assume an obligation to update the forecasts, expectations or statements contained in this release. The English language version of the press release prevails.

Tilbake

Nyhetsrom