Jun 15, 2017

Evonik og DSM velger Blair, Nebraska, som produksjonssted for sin nyskapende produksjon av omega-3-fettsyrer

Evonik og DSM etablerer sitt produksjonsanlegg for omega-3-fettsyrer fra naturlige havalger i Blair, Nebraska. DSM Nutritional Products og Evonik Nutrition & Care planlegger å investere rundt USD 200 millioner i anlegget (USD 100 millioner hver i løpet av ca. 2 år). Den årlige produksjonskapasiteten vil møte rundt 15 prosent av dagens årlige etterspørsel etter omega-3-fettsyrene EPA og DHA fra lakseoppdrettsindustrien. Anlegget forventes å være i drift innen 2019. Begge selskap annonserte i mars 2017 at de starter et joint venture-elskap sammen. Det nye selskapet skal hete Veramaris® og har hovedkontor i Nederland, og vil ferdigstilles etter nødvendige regulatoriske godkjenninger.

Blair, Nebraska, ble valgt fordi Evonik gjennom flere tiår har hatt god driftserfaring i området. Evonik har drevet et anlegg for produksjon av Biolys®, aminosyren L-lysine, i nesten 20 år. Som investor og arbeidsgiver har Evonik bygget opp et solid rykte i lokalsamfunnet. Det nye anlegget vil være lokalisert ved siden av Evoniks nåværende anlegg på Cargills område, med tilgang til materialer som er nødvendig for å produsere algeoljen.

For første gang kan man produsere omega-3-fettsyrer til dyrefôr uten å bruke noen fiskeolje eller fiskemel fra villfanget fisk.

Evonik og DSMs høykonsentrerte algeolje vil gjøre det mulig for dyrefôrindustrien å holde tritt med den økende etterspørselen etter de to essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA – uten å forstyrre fiskebestandene. Det bidrar til sunt dyrefôr og beskytter det biologiske mangfold et i havet.

Inntil anlegget i Blair åpner, vil DSM og Evonik produsere et pilotvolum av algeoljen ved DSMs produksjonsanlegg i Kingstree, South Carolina (USA). Kunder vil kunne motta store mengder av produktet til markedsutvikling mens byggingen av det nye produksjonsanlegget pågår.

 

Press Contact

press@veramaris.com

Follow us on

Om Veramaris

Veramaris er et 50:50 joint venture mellom DSM og Evonik. Veramaris produserer omega-3-fettsyrene EPA og DHA fra naturlige havalger. Hovedkvarteret ligger i Delft, Nederland. Veramaris ble lansert i 2018. Visjonen til morselskapene var å bevare livet i havet. Produksjonen skjer gjennom en fermenteringsprosess i store tanker på land i produksjonsanlegget i Blair i USA. Veramaris gjør det mulig for partnere langs verdikjeden å være uavhengig av villfanget fisk og møte den økende etterspørselen etter animalsk protein på en ansvarlig måte.

Legal Disclaimer

In so far as forecasts or expectations are expressed in this press release or where our statements concern the future or the use of products, these forecasts, expectations or statements may involve known or unknown risks and uncertainties. Actual results or developments may vary, depending on changes in the operating environment. Veramaris V.O.F. does not assume an obligation to update the forecasts, expectations or statements contained in this release. The English language version of the press release prevails.

Tilbake

Nyhetsrom