Mar 08, 2017

DSM og Evonik etablerer joint venture for omega-3-fettsyrer fra naturlige havalger til dyrefôr

  • Gjennombrudd innen dyreernæring for å redusere påvirkningen på havets ressurser
  • Et anlegg for produksjon av algeolje i kommersiell skala for oppdrettsfisk og kjæredyr bygges i USA
  • Videreutvikle og produsere algeolje med begge omega-3-fettsyrene, EPA og DHA

Essen (Tyskland), Kaiseraugst (Sveits): DSM og Evonik annonserte i dag at de ønsker å etablere et joint venture-selskap for omega-3-fettsyreprodukter fra naturlige havalger til dyreernæring. Gjennombruddet gjør det for første gang mulig å produsere omega-3-fettsyrer til dyrefôr uten å bruke fiskeolje og fiskemel fra villfanget fisk. Evonik og DSMs alternative kilde til omega-3 er den første som inneholder både EPA og DHA. Selskapene skal sammen bygge et industrielt produksjonsanlegg i storskala i USA.

DSM og Evonik vil eie 50 prosent hver av joint venture-selskapet. Produksjonsanlegget skal bygges på Evoniks område, og forventes å komme i drift innen 2019. Selskapene planlegger å sammen investere rundt USD 200 millioner i anlegget (USD 100 millioner hver i løpet av ca. 2 år). Den opprinnelige årlige produksjonskapasiteten vil kunne dekke omlag 15 prosent av den totale årlige etterspørselen etter EPA og DHA fra lakseoppdrettsindustrien. Det nye selskapet skal hete Veramaris og hovedkontoret vil ligge i Nederland. Selskapet vil bli ferdigstilt med forbehold om regulatoriske godkjenninger og andre vilkår.

Evonik og DSMs høykonsentrerte algeolje er en fullverdig og ren kilde til omega-3. Algeoljen vil gjøre det mulig for dyrefôrnæringen å holde tritt med den økende etterspørselen etter de essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA – uten å true villfiskbestandene. Det bidrar til sunt fôr og beskytter den økologiske balansen og det biologiske mangfoldet i havet.

Likeverdig partnerskap mellom DSM og Evonik

Joint venture-selskapet følger fellesavtalen, undertegnet i juli 2015. I henhold til denne avtalen har Evonik og DSM i fellesskap jobbet med utviklingen av produkter og produksjonsprosess og utforsket muligheter for kommersialisering. Begge selskap har jobbet med hele verdikjeden i havbruksnæringen, inkludert fiskefôrprodusenter, fiskeoppdrettere og forhandlere.

I henhold til fellesutviklingsavtalen har DSM og Evonik produsert et pilotvolum med algeolje ved DSMs produksjonsanlegg i Kingstree, South Carolina (USA). På den måten kan kunder kunne motta store mengder av produktet til markedsutvikling, mens byggingen av det nye produksjonsanlegget pågår.

Den vellykkede produkt- og prosessutviklingen er takket være den komplementære kompetansen Evonik og DSM besitter: DSM har kompetanse innen dyrking av marine organismer, mens Evonik har fokusert på å utvikle industrielle bioteknologiske prosesser og fermentative aminosyrer.

Innovativt gjennombrudd for akvakultur og dyrefôr

Algeoljen fra DSM og Evonik gjør for første gang visjonen om lakseoppdrett uten fiskebaserte ressurser realistisk. Ved å erstatte fiskeolje og fiskemel i laksefôr med algeolje kan fish-in-fish-out-forholdet (FIFO) reduseres betydelig. Det gjør det mulig for bærekraftig vekst innen havbruksindustrien.

Den verdensomspennende fiskeoljeproduksjonen er på ca. 1 million tonn per år. Mesteparten av fiskeoljen brukes i akvakultur, hovedsakelig til fettrike fiskearter, som laks. Den begrensede mengden villfisk, og dermed den begrensede mengden fiskeolje, har lenge vært et hinder for havbruksindustrien. I dag bruker industrien om lag 75 prosent av den årlige samlede produksjonen av fiskeolje. Evonik og DSM vil tilby et bærekraftig alternativ til villfisk.

På samme måte som mennesker, trenger også dyr daglig inntak av essensielle, langkjedede flerumettede fettsyrer. Hittil har omega-3-fettsyrene i oppdrettsfôr nesten utelukkende kommet fra marine kilder som fiskeolje og fiskemel. Ved å bruke alger, ønsker DSM og Evonik å bidra til et mer bærekraftig havbruk. Siden den nye algeoljen kan brukes i fôrproduksjon på samme måte som fiskeolje, er den lett å implementere for fôrprodusenter. 

DSM og Evonik ser også på andre bruksområder for algeoljen til arter i vann og på land.

Omega-3-fettsyrer fra EPA og DHA

Omega-3-fettsyrer er en familie av flerumettede fettsyrer, inkludert eikosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA). Fordi omega-3 ikke produseres naturlig av kroppen må det tilsettes gjennom kostholdet. Mye forskning tilsier at tilstrekkelige nivåer av omega-3-fettsyrene EPA og DHA støtter hjerne-, øye- og hjertehelsen hos flere arter, inkludert mennesker. Helsemyndighetene i flere lander anbefaler folk å spise sjømat to ganger i uken. I en studie i Journal of the American Medical Association (JAMA) fant forskerne at 1-2 porsjoner fisk per uke, spesielt fisk med høye nivåer av omega-3-fettsyrene EPA og DHA, reduserte faren for dødsfall som følge av hjertesykdommer med 36% og total dødelighet med 17 prosent.

Press Contact

press@veramaris.com

Follow us on

Om Veramaris

Veramaris er et 50:50 joint venture mellom DSM og Evonik. Veramaris produserer omega-3-fettsyrene EPA og DHA fra naturlige havalger. Hovedkvarteret ligger i Delft, Nederland. Veramaris ble lansert i 2018. Visjonen til morselskapene var å bevare livet i havet. Produksjonen skjer gjennom en fermenteringsprosess i store tanker på land i produksjonsanlegget i Blair i USA. Veramaris gjør det mulig for partnere langs verdikjeden å være uavhengig av villfanget fisk og møte den økende etterspørselen etter animalsk protein på en ansvarlig måte.

Legal Disclaimer

In so far as forecasts or expectations are expressed in this press release or where our statements concern the future or the use of products, these forecasts, expectations or statements may involve known or unknown risks and uncertainties. Actual results or developments may vary, depending on changes in the operating environment. Veramaris V.O.F. does not assume an obligation to update the forecasts, expectations or statements contained in this release. The English language version of the press release prevails.

Tilbake

Nyhetsrom