Jan 19, 2021

VERAMARIS VERDENS FØRSTE ASC-MSC-SERTIFISERTE MIKROALGE FOR FÔR

Veramaris er første produsent av algeolje for fôr med ASC-MSC sertifisering.

Selskapet produserer ansvarlig og bærekraftig EPA & DHA Omega-3 fra mikroalger [1] for bruk i havbruksnæringen som fiskefôr og for kjæledyrfôr, og ble sertifisert henhold til den felles ASC-MSC Seaweed (Algae) Standard.

Veramaris sitt sertifiserte, landbaserte anlegg bidrar til ca. 45% økning av verdens totalvolum av MSC-sertifisert EPA & DHA Omega-3 [2], og dekker omtrent 15% av det globale behovet for EPA & DHA til laksefôr. Teknologien er videre skalerbar for å dekke den økende etterspørselen etter bærekraftige fôringredienser. Norge leder an utviklingen mot bærekraftig oppdrett. Anslagsvis får nesten en tredjedel av all norsk laks allerede EPA & DHA fra naturlige marine alger i fôret.

Ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) spiller akvakultur en vesentlig rolle for å møte den økende globale etterspørselen etter sunn og bærekraftig mat samtidig som den gjenoppretter balansen i verdenshavene. For å møte denne økende etterspørselen på en bærekraftig måte trenger oppdrettere marine fôringredienser fra ansvarlige og godt regulerte fôrfiskerier, altså som minst møter ASC sine sertifiseringskrav. Dette fôret må inneholde Omega-3 fettsyrer, som er vel så avgjørende for dyrs- som menneskers helse, og som for det meste kommer fra villfanget fisk. Ett tonn Veramaris algeolje gir samme mengde EPA & DHA som 60 tonn med villfisk som brukes for fiskeoljer. Det gir en en ekstra Omega-3 kilde som muliggjør ytterligere bærekraftig vekst i havbruksnæringen uten å øke presset på villfiskebestandene.

Sertifiseringen er gode nyheter for kjæledyreiere som ønsker å gi sine firbente venner en optimal ernæring samtidig som de reduserer miljø-poteavtrykket fra sine hunder eller katter. Forbrukerundersøkelser utført for Veramaris har vist at 75% av forespurte kjæledyreiere er villige til å betale mer for kjæledyrfôr-merker som inneholder Omega-3 fra alger. Ved å inkludere Veramaris algeolje i produktene sine, kan produsenter av kjæledyrfôr tilby kundene et bærekraftig alternativ for å holde sine kjæledegger sunne og lykkelige.

Patricia Bianchi, ASC-MSC Seaweed Account Manager sa: “Gratulerer til Veramaris med å bli den første produsenten av Omega-3 fra alger sertifisert i henhold til ASC-MSC Algae (Seaweed) Standard. Denne sertifiseringen bekrefter at produksjonen minimerer miljøpåvirkningen, med gode arbeidsforhold og positive virkninger for samfunnet.

“Våre hav er under stort press for å levere fisk både til direkte konsum og til fôr i havbruksnæringen. Vi er håpefulle om at en bærekraftig og ansvarlig produksjon av Omega-3 fra alger vil bidra til å avlaste noe av dette presset på villfiskbestandene, og bidra til å redusere risikoen for overfiske. "

Karim Kurmaly, Administrerende Direktør i Veramaris sa: “Denne prestasjonen er en viktig milepæl på vår reise for å utvide verdens tilgang til bærekraftig EPA og DHA Omega-3. Vi har forpliktet oss til å samarbeide med partnere langs verdikjeden for å bringe transparente og bærekraftige løsninger til næringen, som gir sunn fisk, sunn mat og sunne hav i generasjoner framover. Jeg retter en stor takk til det globale Veramaris-teamet som har jobbet veldig hardt for å bringe oss dit vi er i dag med dette vikigte gjennombruddet.”

ASC-MSC-sertifiseringen krevde en streng revisjonsprosess mot dusinvis av krav til god ledelsespraksis. Et grundig tilsyn gjennom mange dager ble utført av et uavhengig selskap, SAI Global, som sjekket alle viktige punkter, tok målinger og intervjuet ansatte og operatører for å vurdere om anlegget oppfylte alle krav i standarden. Disse kravene inkluderer ansvarlig energibruk, minimal innvirkning på biologisk mangfold, rettferdig behandling og lønn for alle ansatte, og innebærer en offentlig konsultasjonsperiode.

Finn ut mer om ASC-MSC sjøgresss & algestandard

SLUTTER

Notater til redaksjonen

  1. Langkjedede Omega-3-fettsyrer er EPA (Eicosapentaeonic acid) og DHA (Docosahexaenoic acid)
  2. Kilde: MSC estimater basert på 2021 kvoteprognoser for alt sertifiserte fôrfiske

 

Images for download

https://www.veramaris.com/media-database.html

 

 

 

Veramaris Media contacts

Anastasia Noryk
anastasia.noryk@veramaris.com

Follow us on

About Veramaris

Veramaris is expanding access to sustainable Omega-3 that’s rich in both EPA & DHA with the world’s first ASC-MSC-certified microalgae oil for fish and shrimp feed.

From our headquarters in Delft, Netherlands to our advanced production facility in Blair, Nebraska, we collaborate with value chain partners to support the entire seafood industry in both creating and capturing value. 

From the scientist to the shopper, Veramaris algal oil delivers confidence and ease of use to mitigate Omega-3 supply risk, and attain better performance, less waste, and higher quality seafood.

Legal Disclaimer

In so far as forecasts or expectations are expressed in this press release or where our statements concern the future, these forecasts, expectations or statements may involve known or unknown risks and uncertainties. Actual results or developments may vary, depending on changes in the operating environment. Veramaris doesn’t assume an obligation to update the forecasts, expectations or statements contained in this release.

 

Go back

Newsroom overview