#WorldOceanDay: Hvordan sparer du fisk tilsvarende ett års fangst i Middelhavet?

Veramaris sitt bidrag til å bevare det marine livet i havet kan kvantifiseres: det er hele 1,2 millioner tonn villfisk per år.

Det betyr at den opprinnelige produksjonen av algerolje rik på de to essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA, kan erstatte oljen fra totalt 1,2 millioner tonn villfisk som ellers ville bli brukt i fiskefôr.

1,2 millioner tonn fisk høres mye ut – og det er det! For å sette tallet i perspektiv: i hele Middelhavet, fra Spania i Vest til Israel i Øst, er det rundt 800.000 tonn fisk som blir fanget hvert år. Hypotetisk sett hjelper Veramaris å veie opp for mer enn alle de årlige fiskeaktivitetene i Middelhavet.

Hvis du er interessert i eksakte produksjonskvoter etter land, kontinent eller region, ta en titt på FAO-databasen: www.fao.org

I dag fanges rundt 16 millioner tonn pelagisk fisk for å produsere fiskemel og fiskeolje årlig. Uten endring i dagens praksis, vil den økende etterspørselen etter omega-3 snart overgå naturlige marine ressurser. Det vil ganske enkelt ikke være nok fisk å fange.

Veramaris sin algeolje er en naturlig kilde til omega-3 fettsyrene EPA og DHA, som gjør at havbruksnæringen kan fortsette å produsere sunn sjømat.

Tilbake

Nyhetsrom